TỰ DẶN MÌNH MỘT LẦN NỮA (thơ Bùi Chí Vinh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Thời gian còn rất ngắn
Nhưng cuộc chiến rất dài
Đối đầu với cái ác
Không được phép chùn tay
Đối đầu với cái ác
Phải tỉnh táo lạ thường
Nếu ham sống sợ chết
Thì đừng làm văn chương
Nếu ham sống sợ chết
Cứ im lặng là vàng
Cam phận kiếp bồi bút
Liếm gót mà làm quan
Cam phận kiếp bồi bút
Phản bội lại đồng bào
Viết những điều dối trá
Quỳ gối rước giặc Tàu
Viết những điều dối trá
Ngược lại với lòng trời
Trong khi dân kêu cứu
Mỗi ngày một khàn hơi
Thơ lấy dân làm gốc
“Bất cứu mạc anh hùng”
Chữ nghĩa là ngòi nổ
Chưa bao giờ biết run !
Bùi Chí Vinh