TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ CUỘC BẦU CỬ 2020-Giáo sư VŨ QUÝ KỲ (DĐ TiếngNói TựDo Của NgườiDân ViêtNam)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Giáo sư Vũ Quý Kỳ 35 năm giảng dạy môn Toán và Vật Lý Học (Physics)
ở Devry Technical University.
Sách biên khảo đã xuất bản: “A Shooting Star”
về Chiến Tranh Việt Nam, viết bằng Anh Ngữ.
Mua sách ở www.lulu.com
Buổi sinh hoạt do nhóm Bách Việt điều hợp, thực hiện trên diễn đàn TiếngNói TựDo Của NgườiDân ViệtNam hệ thống Paltalk toàn cầu & mạng lưới Facebook toàn thế giới (5:00 pm Cali Chủ nhật Aug-30-2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RK3b90AhDZc&t=816s