TÌM NGƯỜI THÂN: VỢ HẢI QUÂN TÌM CHỒNG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Xin Giúp Đỡ Phổ Biến:

Vợ Phan Thị Hậu cùng 5 con tìm chồng, cha đi từ năm 1975. 
Chuẩn Úy ĐV Phạm Hữu Sanh SQ: 62A /701.233
Rời nhà ngày 25-4-1975 phục vụ trên chiến hạm HQ 505 thuộc Hải Quân VNCH. 
Quý chiến hũu Hải Quân và đồng hương nếu biết tin tức về ông Phạm Hữu Sanh xin vui lòng liên lạc với Vợ là bà Phan Thị Hậu ở Bà Chiểu, Saigon số Điện thoại 0908862930.
Đa tạ