THÔNG CÁO BÁO CHÍ DỰ LUẬT C-267 BIỆN PHÁP CHẾ TÀI ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ (Canda)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thông cáo báo chí

Dự Luật C-267

Biện pháp chế tài đối với những nguời vi phạm nhân quyền quốc tế 

Quốc Hội Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật Global Magnitsky Human Rights Accountability Act nhằm chế tài những người ngọai quốc vi phạm trầm trọng các nhân quyền được quốc tế công nhận.  Dự luật này mới được Tổng Thống Barack Obama phê chuẩn ngày 23-12-2016. 

Tại Canada, Dân Biểu James Bezan (Selkirk – Interlake – Eastman, MB) hồi tháng 5, 2016 cũng đệ trình một Dự Luật tương tự, có tên là C-267, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law, an Act to provide for the taking of restrictive measures in respect of foreign nationals responsible for gross violations of internationally recognized human rights and to make related amendments to the Special Economic Measures Act and the Immigration and Refugee Protection Act).  Dự luật này nhằm mục đích ban hành các biện pháp chế tài đối với những người ngoại quốc vi phạm trầm trọng các nhân quyền được quốc tế công nhận, và các tu chính liên hệ của Đạo Luật về Các Biện Pháp Kinh Tế Đặc Biệt và Đạo Luật về Di Trú và Bảo Vệ Tị Nạn.

Canada, một trong các quốc gia hàng đầu trên thế giới cổ động việc tôn trọng nhân quyền toàn cầu, không thể để các giới chức ngoại quốc nói trên dùng làm nơi ẩn trốn an toàn cho chính bản thân họ, hoặc cho gia đình họ, hoặc làm chỗ để giấu tài sản mà họ thâu lượm được qua những việc làm bất chính.    

Tổ Chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, CYHRV) sẽ cộng tác với ông James Bezan để vận động Quốc Hội Canada chấp thuận Dự Luật C-267.   Đây là một phương tiện rất hữu hiệu để trừng phạt hoặc ngăn cản các viên chức trong các chế độ độc tài, như chế độ Cộng Sản tại Việt Nam, đã hoặc có ý định vi phạm nhân quyền của đồng bào họ. 

Để đạt được kết quả mong muốn, công việc này cần sự hỗ trợ của các hội đoàn cũng như các đồng bào khắp nơi trong cộng đồng người Việt tại Canada.  CYHRV sẽ phổ biến một lá thư mẫu để đồng bào có thể đích thân mang đến vận động hoặc gửi cho quý vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ trong vùng của mình, yêu cầu họ ủng hộ dự luật này.

———————————

Ngày phổ biến: 01-01-2017 

Kính gửi: Các hội đoàn người Việt, các tổ chức tranh đấu, các cơ quan truyền thông, và các vị quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam
                          
Kính thưa quí vi, 
 
Tổ Chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu Cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, CYHRV) xin bắt đầu năm mới 2017 bằng bản thông cáo báo chí đính kèm kính gửi đến quí vị để xin cùng hợp sức vận động Quốc Hội Canada thông qua Dự Luật C-267, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act, nhằm mục đích trừng phạt những nguời ngoại quốc vi phạm nhân quyền. 
 
Truớc thềm năm mới, Thanh Niên Canada Tranh Đấu Cho Nhân Quyền tại Việt Nam xin kính chúc quí vị và gia quyến một năm đầy an khang, thịnh vượng, cũng như sẽ cùng nhau đạt đuợc thành công trong công cuộc vận động này.  
 
Trân trọng, 
Nguyễn Khuê-Tú
Chủ Tịch
CYHRV

———————————————————————

Press Release

Bill C-267

Restrictive measures towards those who violated

internationally recognized human rights

The U.S. Congress has recently approved a bill called the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act aiming at establishing restrictive measures towards those who violated internationally recognized human rights.  This bill was then signed by President Barack Obama on December 23, 2016.

In Canada, Member of Parliament James Bezan (Selkirk – Interlake – Eastman, MB) presented in May 2016 a similar bill, called Bill C-267, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law, an Act to provide for the taking of restrictive measures in respect of foreign nationals responsible for gross violations of internationally recognized human rights and to make related amendments to the Special Economic Measures Act and the Immigration and Refugee Protection Act).

Canada, as one of the world leaders in promoting respect of global human rights, should not be used by these foreign nationals as a safe heaven for themselves and their families, or to hide away the proceeds from their illicit activities.  

Canadian Youth for Human Rights in Vietnam (CYHRV) will collaborate with Mr. Bezan to urge Parliament to approve this bill, which is an effective means of punishing officials in oppressive regimes, including that of Vietnam, from violating the human rights of their fellow citizens, or deterring them from doing so.

To achieve the desired result, this task requires the collaboration of organizations as well as individual members of the Vietnamese community in Canada everywhere.  CYHRV will publish a sample letter that people can present to their Members of Parliament and Senators to discuss it with them, or to send it to them, to urge them to approve this bill. 

 

Date of release: January 1, 2017      

Nguyễn Khuê-Tú

Chủ Tịch

CYHRV