THÁNG TƯ ĐEN – NỖI BUỒN BẤT TẬN (San Phạm)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Hà Nội chủ trương đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào với danh nghĩa giải phóng miền Nam; nhưng tại sao khi quân CSBV tiến đến đâu thì dân chúng miền Nam đều bỏ chạy khỏi nơi đó rồi tìm đường vượt biên, vượt biển để không phải sống dưới chế độ cộng sản bạo tàn.
Những bức ảnh dưới đây cho thấy nghịch lý của cuộc Giải Phóng Miền Nam do Hà Nội phát động mà các phóng viên quốc tế và các sử gia chân chính đã tìm hiểu và nhận rõ ra bộ mặt xảo trá của chế độ CSVN

May be an image of 5 people, crowd and text that says 'corbis'

May be an image of 8 people and crowd

May be a black-and-white image of 5 people and child

May be an image of 6 people

May be an image of 7 people

May be an image of 5 people

May be an image of 7 people

May be an image of 5 people

May be an image of 4 people, bicycle and motorcycle

May be a black-and-white image of 6 people and child

May be an image of 1 person and submarine

May be an image of 2 people

May be an image of 4 people and child

May be an image of 8 people