TAO HƠN MẦY ! (Yến Ngọc Hải Âu)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person

May be a black-and-white image of 1 person, child and body of water

May be an image of 3 people, people standing and body of water

May be an image of standing and outdoors

May be an image of outdoors

May be an image of one or more people and text that says 'Mẹ ơi doái thương xem nưác Việt iệt Nam'

May be an image of one or more people and people standing

May be an image of 5 people and people standing

May be an image of 3 people, people standing and outdoors

No photo description available.

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people, people standing, bicycle and outdoors

May be an image of 5 people and outdoors

May be an image of 4 people, child and outdoors

May be a black-and-white image of 5 people, child, people standing and body of water

May be an image of 10 people, people standing and outdoors

May be an image of 1 person, child, standing and outdoors

May be an image of 4 people and outdoors

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 5 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people, child and people standing

May be an image of 3 people, child and people standing

May be an image of 1 person and outdoors

May be an image of 3 people, child, people standing and outdoors

May be an image of 8 people, people standing and outdoors

May be an image of 7 people, child and people standing

May be an image of 2 people, child and people sitting

May be an image of 2 people, child and people sitting

May be an image of 8 people, people standing, people sitting and ocean

May be an image of 4 people, people standing and body of water

May be an image of 7 people, people standing and ocean

May be an image of 9 people, people standing and ocean

May be an image of 5 people, child, people standing and outdoors

May be an image of 6 people, people standing and text that says 'The I'

May be an image of 1 person and ball

May be a black-and-white image of 2 people, baby and people standing

May be a black-and-white image of 3 people, people standing and outdoors

May be an image of one or more people and text

May be an image of 2 people and people standing

May be an image of 4 people

May be an image of 1 person

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people and people standing

May be an image of 2 people and people standing

May be an image of 2 people

May be an image of 2 people

May be an image of 2 people, child and people standing

May be an image of 2 people and outdoors

May be a black-and-white image of 2 people, people standing, military uniform and outdoors

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 3 people, people standing and outdoors

May be an image of 1 person, standing and outdoors

May be an image of 1 person and outdoors

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 4 people and people standing

May be an image of 2 people, people standing and text

May be an image of 3 people

May be an image of 3 people and people standing

May be an image of 2 people and people standing

May be an image of 4 people, people standing and outdoors

May be an image of 8 people and people standing

May be a black-and-white image of 3 people and people standing

May be an image of one or more people and people standing

May be an image of 4 people and people standing

May be an image of 2 people and people standing

May be a black-and-white image of 2 people, people standing and outdoors

May be a black-and-white image of 6 people, child and people standing

May be a black-and-white image of 5 people, people sitting and people standing

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

May be an image of 2 people, people standing, military uniform and outdoors

May be a black-and-white image of 1 person and child

May be a black-and-white image of 5 people, people sitting and people standing

May be an image of 1 person

May be an image of 2 people, people standing and lake

May be an image of 7 people and people standing

May be an image of 3 people, child and people standing

May be an image of 3 people, people standing, military uniform and text that says 'Trung Tá Nguyễn Đình Bảo (trái). (Hình: Tài liệu)'

Tao hơn mầy vì tao còn sống
Để mỗi ngày nếm trải đau thương
Lũ đê hèn giáng xuống quê hương
Từng vết cắt thương đau chí mạng …!
Tao , mầy từng gian khổ, nguy nan…
Trước hàng ngũ chi binh một thuở
Tao sống , mầy đền nợ núi sông
Chỉ ước mong tan quân bắc cộng
Trong xóm nghèo cảnh vắng chiều thu….!
Mở mắt nhìn tao , mầy đừng ngủ …
Bao ước mơ còn ấp ủ chưa tròn .
Vợ và con mỏi mòn, trông ngóng …
Trong chiều buồn , vắng bóng người cha !
Tao đã sống qua thời chinh chiến
Để thấy đời trong giới đảo điên
Kẻ tham tiền điều khiển đất nước
Rước ngoại bang dày xéo quê hương.. !
Kẻ tha phương…cảnh khổ cùng đường
Thương dân tộc chìm trong giấc mộng
Ước như mầy , thà tao đừng sống
Không phải nhìn thấy cảnh đau thương !
Yến Ngọc Hải Âu