SE DUYÊN TUYỆT VỜI ( Giang Hà)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Huỳnh Anh Tú, Phạm Thanh Nghiên
Cuộc tình vĩ đại se duyên tuyệt vời
Chàng trai nam bộ vui tươi…
Theo chân dân chủ, đổi đời Việt Nam
 
Chẳng may tù, mười bốn năm
Nàng gái bắc Hải Phòng căm giặc Tàu
Bốn năm yêu nước vào tù!
Hoà chung thận phận ngục lao hai người..
 
Mười tám năm, se duyên trời…
Giờ đây kết hợp thành đôi nhân tình
Chúc anh chị, tân hôn xinh…
Tự giam hạnh phúc tù sinh làm người
 
Chúc anh chị, rộn tiếng cười…
Cách mạng dân chủ đổi đời nay mai
Chúc anh chị, cuộc tình dài…
Phá tan xiềng xích thiên tài lao nô
 
Giang Hà
Melbourne 29/11/2015