ƠN MẸ QUÁ LỚN LAO (thơ Ý Nga, ảnh Mynh Hương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

HUÂN CHƯƠNG NÀO ? HUY CHƯƠNG NÀY !
 
Chân run lẩy bẩy xuống đường
Lưng khòm gắng gỏi biểu dương phố phường
Mẹ già muốn cứu quê hương
Quan, quân, tướng, tá: chính trường cứu… chi?
 
Ý Nga, 14-5-2014

ÁO THU
 
Áo con có lá úa vàng
Có mùa thu cũng nhẹ nhàng bay bay
Dịu dàng tà áo rất dài
Thương con, Má đã chọn may lụa Nhà.
 
Đâu cần ứa máu đỏ hoa
Sắc vàng có héo mới ra lưu đày
Họp hành, hội thảo đêm  ngày
Mang tà áo Má, con bày xót xa.
 
Ý Nga, 12.9.2008.