NUÔI DƯỠNG Ý CHÍ 10 THÁNG 6 (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Việt Nam phải có dân chủ mới bảo vệ được đất nước. Điều đó đúng nhưng cần phải nói thêm, dân chủ không chỉ giúp bảo vệ đất nước mà còn để thắng được Trung Cộng. Ngoài ra, dân chủ phải đến sớm, đừng đợi đến khi chiến tranh Á Châu bùng nổ, máu đổ, thây phơi mới đến. Chỉ có một Việt Nam đoàn kết dưới ngọn cờ dân chủ mới thật sự tập trung được sức mạnh tổng hợp của dân tộc và là nền tảng cho một quốc gia dân chủ thịnh vượng lâu dài. Trung Cộng rất lo “sân sau” CSVN trở thành một nước dân chủ vì vũ khí dân chủ sẽ gây một phản ứng dây chuyền dẫn tới sự tan vỡ toàn bộ cơ chế CS tại Trung Quốc. Một Trung Cộng mênh mông có nguy cơ tan thành nhiều mảnh, chủ quyền ngay tại lục địa còn không giữ được nói chi là chủ quyền trên hai nhóm đảo Hoàng Sa, Trường Sa xa xôi. Cục diện Châu Á đang diễn ra có nhiều nét giống với cục diện Châu Âu trước Thế Chiến Thứ Nhất, ở đó các liên minh đang dần dần được hình thành và kết hợp. Bản đồ Châu Âu được vẽ đi vẽ lại nhiều lần trong một thời gian ngắn. Những nước Cộng Hòa như Ba Lan, Tiệp Khắc, Áo, Hung v.v.. tưởng đã có hàng ngàn năm hay ít nhất mấy trăm năm, không, họ chỉ thật sự có chủ quyền sau Thế Chiến Thứ Nhất. Trung Cộng sẽ đổ và do đó việc giành lại Hoàng Sa là một điều có thể chứ không phải là ảo tưởng. Mọi người Việt quan tâm đến vận mệnh đất nước trong thời điểm vô cùng khó khăn này đừng nên gieo rắc các ý tưởng đầu hàng Trung Cộng và cũng không nên lấy chiều dài của đời mình để đo dòng lịch sử. Một người bình thường sống lâu nhất là trăm tuổi nhưng lịch sử là lịch sử trường tồn. Hãy cùng nhau tranh đấu vì tương lai tự do, dân chủ và thịnh vượng cho con cháu mai sau. Giành lại Hoàng Sa và Trường Sa là ước mơ chính đáng và mọi ước mơ chính đáng đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ quyết tâm và kiên nhẫn.
Trần Trung Đạo