NGỒI XỔM (Từ Thức/Paris)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Búa liềm đè bẹp chim Lạc, trống đồng, biểu tương của dân tộc.
Tượng đài này, trong hằng ha sa số những tượng đài vừa vĩ đại, vừa tốn kém, vừa quê mùa, kệch cỡm, chọc rách phong cảnh thịên nhiên, bẩn mắt, mọc lên khắp nơi trên toàn quốc, đang gây sôi nổi trên mạng.
Có những lúc mong họ chỉ ăn cắp, lấy tiền của dân chia nhau, nhưng đừng bày vẽ làm trò khỉ.
Một cuộc hiếp dâm dân tộc thô bạo, không thể không lên tiếng. Nhưng nếu phẫn nộ, một cách rất chính đáng, với trò này, không thể thờ ơ với chuyện một godfather vừa làm đảng trưởng đảng Cộng Sản, vừa làm chủ tịch nước.
Hai chuyện này giống nhau, đều là chuyện ngồi xổm trên đầu dân tộc. Cái khác nhau: một bên là biểu tượng, một bên là thục tế. Cái nào thô tục hơn cái nào ?