“MỘT THỜI CHU VĂN AN, MỘT ĐỜI ĐỂ NHỚ”: ĐẠI HỘI TOÀN CẦU CỰU HỌC SINH BƯỞI, CHU VĂN AN KỲ THỨ 9 (từ Nam California, Aug. 27th.2023)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Full Video:

Part 1: KHAI MẠC – LỄ THẦY – PHỎNG VẤN CỰU GIÁO SƯ, HỌC SINH BƯỞI CHU VĂN AN.

Part 2: ĐẤU GIÁ TRANH GÂY QUỸ.

Part 3: VĂN NGHỆ PHẦN MỘT

Part 4: VĂN NGHỆ PHẦN HAI