MẸ LÀ HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG (Trần Lễ Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be a black-and-white image of 1 person

May be an image of 3 people and horse

Mẹ ơi mấy chục năm qua
Con luôn nhớ Mẹ dù xa ngàn trùng
Con mong giây phút tương phùng
Quỳ hôn đất Mẹ anh hùng Triệu, Trưng.
Làm người không thể quay lưng
Đêm đêm mắt lệ chảy từng trang thơ
Mẹ ơi con vẫn thầm mơ
Bắc Nam chung một màu cờ tiền nhân.
Lòng con không chút phân vân
Bốn lăm năm Mẹ tảo tần nắng mưa
Mẹ buồn từ sáng đến trưa
Đàn con của Mẹ vẫn chưa ra gì.
Mẹ ơi nhớ phút phân kỳ
Đời trai con chẳng tiếc gì tuổi xanh
Cầu xin mắt Mẹ long lanh
Bao dung độ lượng lòng thành của con.
Dù cho nước cạn non mòn
Lời xưa Mẹ dạy vẫn còn ghi tâm
Mẹ – con mẫu tử tình thâm
Mẹ thương tím ruột gan bầm đớn đau.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Mẹ đậm màu nhớ thương
Mẹ là hai chữ Quê Hương
Lòng con trân trọng giữa đường lưu vong.
Trần Lễ Nguyên
Ngày 23 tháng 4, năm 2020.