MẤY ĐỜI BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG (Nguyễn Văn Thành-An Minh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mấy Đời Bánh Đúc Có Xương

Nguyễn Văn Thành

ĐK: Mấy đời bánh đúc có xương

mấy đời giặc cướp có thương dân mình

1. Việt Nam Nam Bắc đã phân chia,

nghĩa vụ nào họ giải phóng thế kia?

để hai miền tang tóc thê lương,

20 năm chém giết đau thương.

hỏi rằng họ có thương dân,

hỏi rằng họ có thương dân –

ĐK 2. Mậu Thân Tết ấy nào quên,

họ gạt lừa để tội ác thêm tên

mồ chôn tập thể than ôi,

họ hay giặc nào giết dân tôi

hỏi rằng họ có thương dân,

hỏi rằng họ có thương dân

– ĐK 3. Miền Nam từ lúc qua tay,  trại tập trung hủy phá bao nhân tài

hàng triệu dân lây lất nay mai,  tờ tự khai giết chết tương lai người còn lại,

tìm đường chạy, họ bắn giết chẳng nương tay người ở lại,

lùa từng bầy dùng thân thay trâu cày

hỏi rằng họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân

– ĐK 4. Dân tôi muốn nén đau thương,

Đạo là nơi yên ổn cho tâm hồn họ hăm he,

giam bắt, chia phân, kềm đạo dân theo chính sách vô thần

hỏi rằng họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân

– ĐK 5. Và nay đã mấy mươi năm,

họ dạy dân bán hết để nuôi thân bán trên rừng,

bán dưới biển, bán vợ bán con để họ lo bán nước bán non,

bán lương dân cho thế giới ai cần

lương tâm không còn mà nghèo đói chẵng ai hơn

hỏi rằng họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân

– ĐK 6. Nào ai chưa thấy ra ai,

giặc là ai và ai kia là giặc?

hãy nhìn họ có thương dân, hãy nhìn họ có thương dân

rõ ràng giặc đó xưa nay, rõ ràng giặc đó không sai – ĐK