MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM BÁO CÁO NHÂN QUYỀN THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hàng năm, cứ vào khoảng tháng sáu , MLNQVN tổ chức Họp báo BÁO CÁO NHÂN QUYỀN THƯỜNG NIÊN bên ngoài với sự tham dự của các cơ quan truyền thông, báo chí & khách mời.

Năm nay, vì điều kiện Đại dịch thời gian này vẫn đang còn, MLNQVN tổ chức Hội Luận Báo Cáo NQ 2020-2021 trên hệ thống Online. Thời gian : 9:00 sáng Cali, Chủ Nhật ngày 20 tháng 6-2021 (tức 18:00 Châu Âu, 23:00 VN cùng ngày).

Vietnam Human Rights Network
8971 Colchester Ave Westminster, CA 92683 – USA
Tel: (714) 657-9488
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 

 Report on Human Rights in Vietnam 20020-2021

Dear Colleagues and Friends, 

Greetings from the Vietnam Human Rights Network (VNHRN).

We are pleased to share the annual report on the human rights condition in Vietnam (2020-2021) completed through the cooperation of VNHRN and several HR activists inside Vietnam. 

The report highlights compelling evidence of widespread HR violations in Vietnam recorded by Vietnamese activists. 

Thank you for your commitment to the cause of HR and your continuous support for human rights defenders in Vietnam.

Please click here to read/download the report