DU CA NAM CALI TỔ CHỨC ĐÊM HỘI NGỘ DU CA HẢI NGOẠI “NHẠC QUÊ HƯƠNG & DU CA BAN MÊ” (Thứ Bảy Feb. 02-2019)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
3 Tác giả Phan Ni Tấn (Canida), Nguyễn Quyết Thắng (Hòa Lan) &
Nguyễn Đình Hiếu (Hoa Kỳ)
Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, trưởng đoàn Du ca Nam Cali