CUNG TIẾN VÀ HOÀI CẢM (Mai Hoa SBS)(Vọng Ngày Xanh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Với ba sáng tác trác tuyệt là Hoài Cảm, Thu Vàng và Hương Xưa lần lượt ra đời vào năm ông 14, 15 và 16 tuổi, Cung Tiến được xem như một hiện tượng âm nhạc Việt Nam vào thời gian Đệ Nhất Cộng Hòa, dù vậy khi hết Tú Tài chuyên ngành ông học là về kinh tế và ông được học bổng của Úc du học tại Sydney từ năm 1957.