CHUẨN TƯỚNG LƯƠNG XUÂN VIỆT TRONG NGÀY HỘI NGỘ CỰU SVSQ TRỪ BỊ THỦ ĐỨC (VongNgayXanh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Published on Sep 24, 2015

Chuần Tướng Lương Xuân Việt trong Đêm Hội Ngộ Cưu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
‘ Đêm Hội Ngộ Cựu SVSQ Trừ Bị Nam Định, Thủ Đức, Đồng Đế, Long Thành”được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 20/9/2015, Chuần Tướng Lương Xuân Việt, Quân Lực Hoa Kỳ đã phát biểu đại ý : Thế hệ thừ 2 của ông có thể làm là bảo tồn lịch sử của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước khi bị phai mờ, bảo tồn lịch sử và trả lại sự thật lịch sử cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
http://phailentieng.blogspot.be/
-VongNgayXanh-DL: https://www.youtube.com/channel/UCvKr
-VaoNoiGioCat CR: https://www.youtube.com/channel/UCkbu
http://ngaycu.blogspot.be/