CÂY MÍT ĐỌT ĐỎ (THE JACK TREE WITH THE RED SHOOTS)- (Nguyễn Lê)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tập Truyện Song Ngữ Đồng Quê Miền Nam “Cây Mít Đọt Đỏ” và Tuyển Tập “Thơ * Phú – Quê Hương, Tình Yêu, Thân Phận” của tác giả Nguyễn Lê. 

Tác Giả: Nguyễn Lê
Dịch Giả: Hồng Liên 
Bạt: Hải Bằng
Tranh Bìa: Bích Ngọc
Kỹ Thuật: Tường Vũ