Audio Phỏng Vấn Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

      Hai Giờ Với Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện (pdf) – Bùi Văn Phú

                                           

                                                   Bùi Văn Phú                Nguyễn Chí Thiện

Phỏng Vấn Nguyễn Chí Thiện (youtube): 1   2   3   4   5   Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 

         Tưởng Nhớ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (youtube) – Kim Nhung Show (SBTN)

     Tâm Tình với Nguyễn Chí Thiện và Kiều Duy Vĩnh (youtube) – Phan Đình Minh

                                   

   Nhà báo Ngô Nhân Dụng nói về Nguyễn Chí Thiện (youtube)