“TÂM SỰ ĐÊM XUÂN” (Trần Quốc Bảo dịch Thơ Lam Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Xuân Dạ Tư

春 夜 思

春 夜 客 思 國

自 問 幾 年 歸

聞 風 蕭 瑟 裏

感 作 十 家 詩

他 郷 愁 意 落

看 樹 望 月 時

孤 篷 泊 苦 恨

記 事 翼 天 悲

藍 源

 

Xuân Dạ Tư

 Xuân dạ khách tư quốc

Tự vấn kỷ niên quy

Văn phong tiêu sắt lý

Cảm tác thập gia thi

Tha hương sầu ý lạc

Khán thụ vọng nguyệt thì

Cô bồng bạc khổ hận

Ký sự dực thiên bi.

 

Lam Nguyên (1)

 

Bản dịch của Trần Quốc Bảo :

 

Tâm Sự Đêm Xuân

Đêm xuân nhớ Nước thương Quê

Biết bao giờ mới trở về cố hương

Gió nghe xiết nỗi đoạn trường

Xót xa lắng xuống từng chương thơ sầu

Mất Quê nỗi hận chìm sâu

Ngửng nhìn trăng bạc trên đầu ngọn cây

Cô đơn thuyền lạc bến này

Nỗi niềm bi phẫn dâng đầy trời cao

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:

 

(1). – Lam Nguyên : là Nhà Thơ lão thành, một Nhân sĩ ái quốc hiện ở Seattle/WA.  Ông là một trong số các thành viên của Nhóm Thơ “Tiếng Gọi Đàn/Seattle”