HÌNH ẢNH BUỔI LỄ NGÀY QUỐC HẬN 30/4 TẠI VÙNG ĐẠI ĐÔ THỊ TORONTO (Đàm Trung Phán)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1. MISSISSAUGA

Tại TP Mssisissauga, ngày Thứ Bẩy 23/04/2022, tuy trời mưa và rất lạnh, nhưng số người tham dự cùng các  đại diện các Hội Đoàn Việt Nam, các quan khách như  Thị Trưởng TP Mississauga,  Bộ Trưởng Bộ Di Trú Canada, Dân Biểu Liên Bang (MP), Dân Biểu Tỉnh Bang (MPP), Nghị Viên (Councillors)… khá đông đủ.

Nhân dịp này, chúng tôi đã trao tặng Bà Bonnie Crombie, Thị Trưởng TP Mississauga; MP Peter Fonseca & Councillor Chris Fonseca; Councillor Ron Starr mỗi người một cuốn “Còng Lưng Vẫn Gánh” (“Bent Back Still Carries”) như một món quà kỷ niệm vì họ đã tận tình giúp CĐVN chúng ta rất nhiều trong công trình xây cất TĐTNVN tại Mississauga.

Dưới đây là phần Phóng Sự bằng hình Ngày Quốc Hận 30/4 tại Thành Phố Mississauga:

https://photos.app.goo.gl/msquFvi6j9oin2Vq9

 

2022-04-30 NGAY QUOC HAN – CANADA’S VIETNAMESE JOURNEY TO FREEDOM

Cuốn Running on Empty (4 copies), Quý Vị  có thể mượn tại các Thư Viện trong vùng Toronto:

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDM3561881&R=3561881

(Running on Empty, Toronto Public Library)

 

 Và cuốn Còng Lưng Vẫn Gánh (2 copies), đọc giả có thể mượn tại:

 

 2. TORONTO – Thứ Bẩy 2022-04-30

2022-04-30– LỄ THƯỢNG KỲ & TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÀNG TƯ

https://photos.app.goo.gl/1ubwUtXtz4xVCueAA

FLAG RAISING IN COMMEMORATION OF APRIL 30th, 1975

3.

Rất tiếc là chúng tôi không đến dự lễ Thượng kỳ tại TP Brampton, Ontario được.

ĐTP