Giỗ 1 Năm Nguyễn Chí Thiện

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Độc giả muốn có sách biên khảo Biography “Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng”, viết và tổng hợp bởi nhà văn Trần Phong Vũ, với 46 trang hình màu in trên giấy láng, bìa paperback, giấy màu ngà, tổng cộng 560 trang, trình bày trang nhã, nội dung giá trị,
ấn phí 
$25 (+$3 lệ phí bưu điện tại Hoa Kỳ).

 Quý vị và các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tác giả Trần Phong Vũ qua (949) 485 – 6078 hoặc Email: tphongvu@yahoo.com. Có thể gởi Check, Money Order, Cashier Check “Pay to: VLAC/Tiếng Quê Hương” gởi về địa chỉ: P.O. Box 4653, Falls Church, VA 22044