TRỐNG CƠM – CHỐNG COVID19 | Vietnamese/English version by KYO YORK

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ca khúc Trống Cơm – được chuyển thể lời thành ca khúc Chống Covid19

NHẠC: DÂN CA BẮC BỘ LỜI VIỆT/HÒA ÂM: KHÚC ĐẠO MINH ENGLISH VERSION/SINGER: KYO YORK BÈ: THANH LAN | THU ÂM: VŨ THẮNG