LỜI NHẮN NHỦ CỦA ĐỨC DALAI LAMA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: text

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

Các bạn nam nữ thiện hữu thân mến,

Tôi viết những giòng chữ này thể theo lời thỉnh nguyện của
nhiều người trên thế giới. Hiện nay chúng ta đang trải qua
một giai đoạn cực kỳ khó khăn do nạn dịch Covid-19 bị bùng
phát.

Bên cạnh đó, nhân loại còn phải đối đầu với những khổ nạn
gây ra bởi vần đề thay đổi khí hậu cực kỳ gay gắt. Tôi muốn
nhân cơ hội này xin gởi đến các chính phủ trên toàn thế giới,
trong đó có chính phủ Ấn Độ, lòng cảm phục và niềm tri ân
của tôi cho những nổ lực của họ trong công cuộc đương đầu
với những thử thách này.

Truyền thống Ấn Độ từ ngàn xưa đã từng miêu tả chu kỳ
thành, trụ, hoại diệt của các hệ thống thế giới. Những
nguyên nhân dẫn đến sự hoại diệt là chiến tranh bằng vũ khí
và bệnh tật, những điều này hình như là những gì chúng ta
đang trải nghiệm hiện nay. Tuy nhiên, mặc dù những thử
thách này là rất to lớn, chúng ta, những chúng sanh hữu
tình, trong đó có loài người, đã từng thể hiện xuất sắc khả
năng đấu tranh giành sự sống.

Mặc dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào, chúng ta vẫn
nên cương quyết với lòng dũng cảm, xử dụng khoa học và
tài sáng tạo của con người để khắc phục những vấn đề
đang đối đầu chúng ta. Sức khỏe và sự an sinh của chúng
ta đang bị đe dọa, dĩ nhiên chúng ta cảm thấy lo lắng và sợ
hãi. Tuy nhiên, khi đứng trước những vấn nạn, tôi cảm thấy
an tâm khi làm theo lời khuyến nhủ đầy trí tuệ sau đây. Đó
là, nếu làm được điều gì thì hãy cứ làm, chẳng cần phải lo
lắng làm gì. Nếu không thể làm gì được thì có lo lắng cũng
chỉ vô ích thôi.

Hiện nay mọi người ai cũng cố gắng hết sức mình để chận
đứng sự lây lan của con vi khuẩn Covid-19. Tôi hoan
nghênh những nổ lực có phối hợp giữa các quốc gia.nhằm
hạn chế nỗi đe dọa. Đặc biệt, tôi cảm niệm sáng kiến của
chính phủ Ấn Độ đã chung vai cùng các quốc gia trong Tổ
chức Các nước Đông Á Nhằm Phát triển Hợp tác Khu vực
(SAARC: South Asia Association for Regional Co-operation)
để thành lập một quỹ cứu trợ khẩn cấp và một diễn đàn trực
tuyến để trao đổi thông tin, kiến thức và khả năng chuyên
môn nhằm chận đựng sự lây lan của Covid-19. Đây có thể
dùng làm mô hình để áp dụng trong tương lai khi có những
cuộc khủng hoảng tương tự.

Tôi hiểu rằng với hậu quả của những biện pháp tự cách ly
đang được áp dụng trên toàn thế giới, nhiều người đang gặp
vô vàn khó khăn vì mất kế sinh nhai. Đối với những người
không có thu nhập ổn định, cuộc sống là một cuộc đấu tranh
hằng ngày để được sống còn. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi
người quan tâm nên tìm đủ mọi cách để giúp đỡ những
thành viên này trong các cộng đồng.

Tôi đặc biệt tri ân đội ngũ những người làm việc trong ngành
y tế–bác sĩ, y tá và đội ngũ hổ trợ–những người làm việc ở
tuyến đầu để cứu người trong nỗi nguy hiểm đe dọa đến
tính mạng của bản thân. Sự phục vụ của họ chính là sự thể
hiện lòng nhân ái trong hành động.

Với tình cảm tha thiết quan tâm đến nam nữ huynh đệ của
tôi trên toàn thế giới, những người đang trải qua giai đoạn
khó khăn này, tôi cầu nguyện những người đang trải qua giai đoạn khó khăn này, tôi cầu nguyện cho trận đại dịch này mau
chấm dứt để cho sự an bình và hạnh phúc sớm được phục
hồi.

Với những lời cầu nguyện,

DaLai Lama

__(())__

ENGLISH

March 30, 2020

My dear brothers and sisters,
I am writing these words in response to repeated requests from many people around the world. Today, we are passing through an exceptionally difficult time due to the outbreak of the coronavirus pandemic.

In addition to this, further problems confront humanity such as extreme climate change. I would like to take this opportunity to express my admiration and gratitude to governments across the world, including the Government of India, for the steps they are taking to meet these challenges.

Ancient Indian tradition describes the creation, abiding and destruction of worlds over time. Among the causes of such destruction are armed conflict and disease, which seems to accord with what we are experiencing today. However, despite the enormous challenges we face, living beings, including humans, have shown a remarkable ability to survive.
No matter how difficult the situation may be, we should employ science and human ingenuity with determination and courage to overcome the problems that confront us. Faced with threats to our health and well-being, it is natural to feel anxiety and fear. Nevertheless, I take great solace in the following wise advice to examine the problems before us: If there is something to be done—do it, without any need to worry; if there’s nothing to be done, worrying about it further will not help.

Everyone at present is doing their best to contain the spread of the coronavirus. I applaud the concerted efforts of nations to limit the threat. In particular, I appreciate the initiative India has taken with other SAARC countries to set up an emergency fund and an electronic platform to exchange information, knowledge and expertise to tackle the spread of Covid-19. This will serve as a model for dealing with such crises in future as well.

I understand that as a result of the necessary lockdowns across the world, many people are facing tremendous hardship due to a loss of livelihood. For those with no stable income life is a daily struggle for survival. I earnestly appeal to all concerned to do everything possible to care for the vulnerable members of our communities.

I offer special gratitude to the medical staff—doctors, nurses and other support personnel—who are working on the frontline to save lives at great personal risk. Their service is indeed compassion in action.

With heartfelt feelings of concern for my brothers and sisters around the world who are passing through these difficult times, I pray for an early end to this pandemic so that your peace and happiness may soon be restored.

With my prayers,
Dalai Lama