QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ LỚP DỰ BỊ – PHẦN 1

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị – Phần 1
Dựa theo bản chính của Nha Học Chính Đông Pháp xuất bản

Chúng tôi xin phép sửa đổi, bỏ bớt vài chữ tối nghĩa hay không thích hợp cho công cuộc chống quân xâm lăng Trung Cộng của dân tộc Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Nay kính. Nhóm Vietlist.

hinhbia

quocvan

quocvan

quocvan

quocvan

quocvan

quocvan

quocvan

quocvan

quocvan

quocvan