NHỮNG VỊ VUA CUỐI CÙNG CỦA VIỆT NAM

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

https://baomai.blogspot.com/

Một số hình ảnh về vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân và hoạt động của hai vua Khải Định và Bảo Đại.
https://baomai.blogspot.com/
Vua Hàm Nghi trong cuốn L’Illustration, Journal Universel, 17 tháng 7 năm 1886. Vua sinh năm 1871, qua đời năm 1944 khi bị người Pháp bắt đi đày ở Algeria.
https://baomai.blogspot.com/
Một tranh vẽ vua Hàm Nghi khi đã bị đi lưu đày. Bản thân ông tự học để trở thành họa sĩ.
https://baomai.blogspot.com/
Vua Thành Thái mặc hoàng bào, ngồi trên xe cùng Toàn quyền Paul Doumer trong chuyến thăm Hà Nội năm 1902 – tranh vẽ trên Le Petit Journal.
https://baomai.blogspot.com/
Khi là cậu bé tám tuổi, vua Duy Tân đã ngồi trên ngai vàng trong hình chụp năm 1907. Cũng bị đi đày vì chống Pháp, vị vua trẻ bị phế truất thành phi công chống phát-xít Đức trong Thế Chiến 2. Ngài tử nạn ở CH Trung Phi trong một chuyến bay năm 1945.
https://baomai.blogspot.com/
Hoàng đế Khải Định.
https://baomai.blogspot.com/
Vua Bảo Đại khi còn là Hoàng tử Vĩnh Thuỵ, học ở Pháp.
https://baomai.blogspot.com/
Nam Phương Hoàng hậu cùng các con thăm lại tu viện Oiseaux, Pháp năm 1933. Đây là nơi bà đi học hồi nhỏ. Sinh năm 1914 ở Gò Công và có tên là Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, bà cưới vua Bảo Đại và lên ngôi Hoàng hậu năm 1934. Bà qua đời năm 1969 tại Pháp.
https://baomai.blogspot.com/
Vua Khải Định và Hoàng tử Vĩnh Thuỵ thăm Pháp năm 1922.
https://baomai.blogspot.com/
Cựu hoàng Bảo Đại (1913-1997) và Công nương Monique Thái Phương Vĩnh Thụy, vợ cuối cùng của ông. Bà Monique Baudot, người Pháp, sinh năm 1944 ở vùng Lorraine. Bà gặp cựu hoàng Bảo Đại năm 1969 và hai người sống chung từ 1971, đến 1982 mới làm lễ cưới. Sau khi vua Bảo Đại qua đời năm 1997, bà nói bà có danh hiệu Hoàng hậu An Nam (Empress) nhưng không được công nhận ở Việt Nam.
https://baomai.blogspot.com/
Ấn rồng vàng của vua Gia Long trong một lần triển lãm tại Paris. Sinh năm 1762, ngài lập ra triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam vào năm 1802 và qua đời ngày 3/2 năm 1820
https://baomai.blogspot.com/
Một ngôi điện trong khu vực Lăng Tự Đức.
https://baomai.blogspot.com/
Lăng vua Minh Mạng ở Huế.
https://baomai.blogspot.com/