Nguyễn Chí Thiện đọc thơ, trả lời phỏng vấn-Bùi Văn Phú

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nguyễn Chí Thiện trong buổi phỏng vấn

Nguyễn Chí Thiện trong buổi phỏng vấn

 

Một số đoạn phim video quay trong buổi nói chuyện, đọc thơ của thi sỹ Nguyễn Chí Thiện tại Đại học Berkeley và cuộc phỏng vấn dành cho mạng talawas.org do Bùi Văn Phú thực hiện tháng 11-2007.

1/ Nguyễn Chí Thiện nói về lý do bị bắt giam lần đầu tiên (Đại học Berkeley). In English.

2/ Nguyễn Chí Thiện đọc “Thơ của tôi” và Christine đọc bản dịch tiếng Anh (Đại học Berkeley). In Vietnamese and English.

3/ Nguyễn Chí Thiện nhớ lại đêm 1-5-1981 trong Hoả Lò. Tối hôm đó tại Đại học Berkeley sinh viên tổ chức đêm thơ nhạc “Tiếng vọng từ đáy vực” để nhớ đến những tù nhân lương tâm ở Việt Nam như ông.

4/ Nguyễn Chí Thiện nói về một số nhân vật được ông nhắc đến trong thơ.

2012 Buivanphu