NGỤC CA- thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN- nhạc PHẠM DUY (Video by VongNgayXanh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ngục Ca Thơ: Nguyễn Chí Thiện-Nhạc: Phạm Duy

Ngục Ca Thơ: Nguyễn Chí Thiện-Nhạc: Phạm DuyPhạm Duy dẫn chương trình Ngục Ca 1. Từ Vượn Lên Người, Từ Người Xuống Vượn (Phạm Duy)2. Đảng Đầy Tôi (Duy Quang)3. Ngày 19 Tháng 5 (Phạm Duy)4. Xưa Lý Bạch (Duy Quang hát)5. Những Thiếu Nhi Điển Hình Chế Độ (Thái Hiền)6. Tôi Có Thể – Vô Địch (Lê Toàn)7. Chuyện Vĩ Đại Ai Bi (Thái Hiền)8. Thấy Ngay Thủ Phạm (Phạm Duy, Lê Toàn, Duy Quang)9. Nước Đổng Trác Điêu Thuyền (Phạm Duy)10. Sẽ Có Một Ngày (Duy Quang)11. Đôi Mắt Trương Chi (Duy Quang)12. Cái Lầm To Thế Kỷ (Duy Quang)13. Vì Ấu Trĩ (Duy Quang, Phạm Duy)

Posted by Vong Ngay Xanh on Thursday, June 2, 2016

1. Từ Vượn Lên Người, Từ Người Xuống Vượn (Phạm Duy)
2. Đảng Đầy Tôi (Duy Quang)
3. Ngày 19 Tháng 5 (Phạm Duy)
4. Xưa Lý Bạch (Duy Quang hát)
5. Những Thiếu Nhi Điển Hình Chế Độ (Thái Hiền)
6. Tôi Có Thể – Vô Địch (Lê Toàn)
7. Chuyện Vĩ Đại Ai Bi (Thái Hiền)
8. Thấy Ngay Thủ Phạm (Phạm Duy, Lê Toàn, Duy Quang)
9. Nước Đổng Trác Điêu Thuyền (Phạm Duy)
10. Sẽ Có Một Ngày (Duy Quang)
11. Đôi Mắt Trương Chi (Duy Quang)
12. Cái Lầm To Thế Kỷ (Duy Quang)
13. Vì Ấu Trĩ (Duy Quang, Phạm Duy)