Một số hình ảnh tang lễ Nhà Thơ – Ngục Sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

                      

                    

Giám mục Mai Thanh Lương làm chủ tế cùng 3 linh mục khác

Ông Nguyễn Công Giân – anh ruột của Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đọc diễn văn cảm tạ

ÔB Đinh Hùng Cường ở Vỉginia có mặt tại Nhà thờ La Vang ở Santa Ana, Calỉfornia để dự tang lễ

> Bộ hình của Phóng Viên Trần Bửu Khánh

> Video Tang Lễ Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện – Đài FreeVN.Net (youtube):  > Phần 1     > Phần 2