LỄ TƯỞNG NIỆM TT NGÔ ĐÌNH DIỆM LẦN THỨ 57 DO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU TỔ CHỨC (01-11-2020)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nhiều thước film lịch sử được trình chiếu
trong một buổi lễ tưởng niệm trang nghiêm và xúc động
 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
Vị Sỹ Phu Quân Tử của Quốc Gia Việt Nam
Vị Vỹ Nhân Kiến Trúc Sư tài ba của vùng trời Đông Nam Á
 
H1.pngVị TT đã xây dựng rất nhiều Chùa trong 9 năm cầm quyền
 
H2.pngHình ảnh tiếp đón trang trọng và thân ái với các nhà tu hành  Phật Giáo chân chính