LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM 74 TỬ SĨ HOÀNG SA VNCH ĐẦU TIÊN-TỪ WESTMINSTER CA. USA (01.2020)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tưởng Niệm 46 năm Ngày Hoàng Sa 2020: Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa VNCH diễn ra trang trọng vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 19 Tháng Giêng- 2020, do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long và Thành Phố Westminster tổ chức tại khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Nam California.