BIỂU TÌNH TẨY CHAY THỦ TƯỚNG CSVN NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI ÚC

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, thủ tướng Việt Cộng “cờ-lờ-mờ-vờ” Nguyễn Xuân Phúc qua thăm Úc để bán thêm hàng “Madzê In” Việt Nam…khi Nguyễn Xuân Phúc đến Úc bị cộng đồng người Việt, Cambodia, Lào biểu tình tẩy chay.  Đoàn biểu tình đông đúc đủ các thành phần và sắc dân kể cả người Úc cũng tham gia, các tôn giáo thì Phật Giáo và Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo đều có các tu sĩ hiện diện. Biểu ngữ gồm ba ngôn ngữ Việ-Miên-Lào và tiếng Anh tẩy chay nhà cầm quyền CSVN cai trị độc tài vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn gíao, bỏ tù người bất đồng chính kiến… video clip biểu tình: