THI NHẠC GIAO DUYÊN TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ ĐẠI TÁ NGUYE^4N VĂN ĐÔNG (Trần Từ Mai)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Video trên do Gs. Huỳnh Chiếu Đẳng thực hiện, nhằm ghi lại tiết mục

“Thi nhạc giao duyên” để tưởng niệm Nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông,

trong buổi họp mặt đầu năm Mậu Tuất,

do Hội Ái hữu Cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An tổ chức

ngày 11 tháng 3 năm 2018.

Gồm hai phần:

Phần 1:  Bài “Tưởng niệm Nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông” của Trần Từ Mai,

do cô Nguyễn Ngọc Quỳnh, cựu nữ sinh Gia Long diễn ngâm.

Phần 2:  Bài “Về mái nhà xưa” của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông,

do ông Phạm Gia Đại, cựu học sinh Chu Văn An trình bày.