BIỂU TÌNH Ở MỸ (Bông lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May 30-2020

Hai hình ảnh tương phản của người biểu tình thuộc phe hữu và tả. Phải chi họ gặp nhau thì dzui nhỉ. ❤️
Làm cảnh sát Mỹ rất khổ như làm dâu trăm họ. Phe hữu có kẹo đồng còn phe tả thì có bom xăng 🔥