BẦU THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG GEORGIA NGÀY 5/1

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ứng cử viên thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tiểu bang Georgia Jon Ossoff – Ảnh: VOGUE

Đây là cuộc bầu cử  Thượng nghị Sĩ tốn kém nhất lịch sử, hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cố gắng  hỗ trợ tiền vận động tranh cử  500 triệu USD cho Ứng Cử Viên của mình để kiểm soát Thượng viện trong những năm tới. Một cuộc bầu cử mang tính quyết định quan trọng của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trên chính trường Mỹ.

Ngày 05/01/2021 Tiểu bang Georgia bầu đặc biệt 2 thượng nghị sĩ vào ghế Thượng Viện Hòa Kỳ.  Ứng Cử Viên đảng Dân Chủ là ông Jon Ossoff và Raphael Warnock ra tranh cử với hai ứng cử viên đảng Cộng Hòa David Perdue và bà Kelly Loffler . Đến 12:09 ngày 06/01/2021 giờ Georgia có 98% số phiếu được đếm với kết quả:

Ossoff (Dân Chủ): 50.2%  – Perdue (Cộng Hòa 49.8%): Ossoff thắng 3,500 phiếu
Warnock (Dân Chủ) 50.6% – Loffler (Cộng Hòa 49.4%) :  Warnock thắng 35,000 phiếu

Theo luật bầu cử của tiểu bang Georgia, ứng cử viên thua sau có thể yêu cầu kiểm phiếu lại khi chênh lệch giữa 2 ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 điểm phần trăm. Như vậy trường hợp ông Perdue chỉ thua ông Ossoff (50.2% – 49.8% = 0.4%) thì có thể yêu cầu đếm phiếu trở lại. Đó là lý do cho đến giờ này ông Perdue vẫn chưa tuyên bố thua cuộc.

Sự chiến thắng của 2 TNS đảng dân chủ ở tiểu bang Georgia sẽ nâng số thượng nghị sĩ tại Thượng Viện của hay đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ngang nhau (50/50). và quyết định cuối cùng thuộc về Pháo Tổng Thống đương nhiệm

Thượng Viện là chốt chặn cuối cùng của nhiều dự luật quan trọng như chi tiêu liên bang, có thể thúc đẩy hoặc làm trì trệ chương trình nghị sự của tổng thống. Đồng thời cũng là nơi phát xuất nhiều đề án quan trọng về đối ngoại và cơ quan duy nhất duyệt xét đề cử các nhân vật quan trọng trong ngành hành pháp và tư pháp của Tổng Tống Mỹ.

Sự thắng cử vào Thượng Viện của hai ứng củ viên đảng Dân chủ làm cho đảng Cộng Hòa mất thành trì kiên cố của mình trong Thượng Viện từ mất chục năm nay nhờ sự thắng cử của những đảng viên Cộng Hòa vào thượng viện tại tiểu bang này.

Đây là một tiểu bang mang sắc thái chính trị đặc biệt, trong khi có 2 Thượng Nghị Sĩ tại Thượng Viện Liên bang là đảng Dân Chủ thì Thống Đốc cho đến đa số thành viên Thượng Viện  & Hạ Viện thuộc tiểu bang này đều thuộc về đảng Cộng Hòa.