ẤN TƯỢNG THÁNG TƯ (Cao Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of ticket stub

Vào Tháng Tư gió chướng
khơi ấn tượng trùng dương
nghe cánh buồm rêu vướng
hát lời ca bi thương
Vào Tháng Tư phún thạch
lửa cuộn rách Trường Sơn
mùa trăng màu hổ phách
len mạch buồn quê hương
Vào Tháng Tư viễn xứ
đời mơ lúc hồi hương
cùng mấy thằng bạn cũ
rót rượu mời chiến thương
Vào Tháng Tư bi hận
thắp nén hương nguyện cầu
bên ngọn đèn hồi vọng
lòng nghe hồn nước đau !
Cao Nguyên