CUỘC THI “ƯỚC MƠ VIỆT”- THÍ SINH ĐỢT 1 ( Phạm Đỗ Thiên Hương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mời quí vị vào xem và chấm điểm cho các thí sinh

Anthony Nguyễn , số báo danh 001
Hải Ảu Dương Wagner, số báo danh 002
Dylan Nguyễn, số báo danh 096
William Nguyễn, số báo danh 097

Tiêu chuẩn chấm điểm:
1. Đầy đủ: 4 điểm
– hát bài Ước Mơ Việt và chọn ngữ vựng đã học (chưa cần nói ý nghĩa)
– đọc một đoạn từ một trong 2 truyện Cốm hay Con Sáo Của Em Tôi trong quyển sách Tết và chọn ngứ vựng (chưa cần nói ý nghĩa)
2. Đúng (chưa cần hay): 3 điểm
– Hát cho ra bài hát
– đọc cho ra tiếng Việt
3. Hay: 3 điểm
Từ 1- 3 điểm, tùy cảm nhận của mỗi khán giả.

Xin giúp phổ biến để thật nhiều ngưòi chấm điểm, để ủng hộ tinh thần các em.
Xin đón xem nhiều thí sinh khác trong những ngày sắp tới.

BAN TỔ CHỨC VẪN TIẾP TỤC NHẬN ĐƠN VÀ VIDEO CLIP CỦA CÁC EM CHO ĐẾN HẾT NGÀY 29 THÁNG 2, 2020