VIETNAM MEMORIAL MONTAGE: Mr. LONELY (1962)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Bài này do Bobby Vinton ca
Đã làm chạnh lòng lính Mỹ là G.I. qua VN tham chiến , nên đài quân đội Mỹ cấm phát hành.

Sau đó tui du học Mỹ , tui chơi với rất nhiều bạn Mỹ trắng và đen
Nhưng tui và tay đen này , nó học bay C.119 , ( Hình đính kèm ) đi nhậu về ở căn cứ KQ Sheppard Air Force Base .
Image may contain: 2 people, people standing and night
Nó rất ba gai nên bị loại ra Thủy quân lục chiến đóng ở Cam Ranh
Tới căn cứ KQ Biên Hoà gặp tui
Rồi tới căn cứ Tân Sơn Nhứt gặp tui
Nó không nói nhiều , vì có nói nhiều thì tui không hiễu nhiều vì tiếng Anh của tui rất hạn chế
Nhưng vì là bạn từ Mỹ tới VN nên tui hiễu ý của nó , nhưng nó nói trong bàn nhâu cho vui chứ nó không than gì đâu …!!!…!!!….
Cảm hứng bài Mr. Lonely và bạn tui nên tui ” mần ” 1 bài Thơ có tên là ” Cúi Mặt ” như sau :
CÚI MẶT
Trời không trăng
Cũng không sao
Rừng tối đen
Đầy bẫy rập
Lịnh hành quân
Là lính chiến
Đến nơi đây
Từ ánh sáng
Đạn bắn sẻ .
Bạn tui gục
Mắt ngơ ngác
Tui ngơ ngác
Nơi nào đó
Đèn màu mờ
Rượu sóng sánh
Hòa khói thuốc
Saxo buồn
Mùi da thịt
Mùi đàn bà
Sao mà tui ???
Lạc nơi đây …???…
Đâu thù hận …!!!…
Đâu ân oán ….!!!…
Sao tui phải …!!!…
Lính xa nhà
Chỉ mỏi mong
Một cánh thư
Từ em yêu
Mà sao xa
Xa vời vợi
Ngày trở về
Trên nạn gỗ
Không ai đón
Không ai chào
Lính cúi mặt
Uncle Sam
Montreal – April 28 , 2008
Thadée Thái Quang Đáng