VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG (2): Chanel VPN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bình luận thời sự chanel VNP về Biển Đông lần này sẽ đề cập 4 vấn đề:

1) Trung Cộng xâm lăng Biển Đông với mục đích gì?
2) Sự tác hại về kinh tế và an ninh đối với Việt Nam khi Trung Cộng chiếm toàn bộ Biển Đông của Việt Nam?
3) Tại sao Trung Cộng chiếm Biển Đông của Việt Nam mà nhà nước Cộng Sản Việt Nam hiện nay chỉ đưa ra “những lời  tuyên bố cho có lệ” chứ không có phản ứng thiết thực nào cả. Kể cả việc làm như Philippines đưa ra trước tòa quốc tế?
4) Tình hình Trung Cộng cho rằng chủ quyền của họ là Bản Đồ hình lưỡi bò 9 đoạn trên Biển Đông”, Mỹ và nhiều nước Tây Phương phản đối. Như vậy thế giới có hành động thiết thực nào để chống Trung Cộng trên Biển Đông?  và Việt Nam có lợi gì trong sự tương tranh giữa Trung Cộng – Mỹ và các đồng minh trên Biển Đông.