VÀI DỮ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CAN THIỆP CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM (Nguyễn Thị Thu Thảo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image result for Dang Dan Chu va Dang Cong Hoa

– Tháng 8/1962: TT Kennedy (Dân Chủ) ký sắc lệnh Foreign Assistance Act of 1962 để “cung cấp viện trợ quân sự cho những nước đang trên bờ vực của thế giới Cộng Sản và bị Cộng Sản tấn công trực tiếp” để chuẩn bị đổ quân vào Việt Nam.

– Tháng 10/ 1963: Vì Tổng Thống Ngô Đình Diệm cương quyết không cho quân Mỹ đổ vào Viêt Nam, TT Kenedy (Dân Chủ) ra lệnh đảo chính để giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, với mục đích mở cửa cho quân Mỹ vào Việt Nam.

(The Kennedy tape from October 29, 1963 captures the highest-level White House meeting immediately prior to the coup, including the President’s brother voicing doubts about the policy of support for a coup: “I mean, it’s different from a coup in the Iraq or South American country; we are so intimately involved in this….”(http://nsarchive.gwu.edu/ NSAEBB/NSAEBB101/)

– Ngày 24 tháng 11/1963: Sau khi TT Kenedy bị giết chết bởi chính người Mỹ, TT Lyndon Johnson (Dân Chủ) lên thay thế. Ông tuyên bố ngay: “Chúng ta không thể mất Việt Nam” và ra lệnh cho tăng cường số cố vấn Mỹ ở Việt Nam lên 16,300 người và viện trợ cho Việt Nam 500 triệu đôla.

– Tháng 8/1964: TT Johnson ra lệnh cho thả bom Bắc Việt, phong tỏa đường biển chung quanh vịnh Bắc Bộ.

– Tháng 3/1965: TT Johnson ra lệnh cho thả bom đường mòn Hồ Chí Minh kéo dài  trong 3 năm. Tăng cường quân số Mỹ tại Việt Nam thành 25,000. Đến tháng 7 thì quân số Mỹ thành 125,000.

– Tháng 4/1966: TT Johnson cho phép dùng B 52 lần đầu tiên tại VN. 

– Tháng 3/1967: TT Johnson tuyên bố: Nhất định không bỏ Việt Nam!

– Tháng 1/1969: Nixon (Cộng Hòa) được bầu làm Tổng Thống.

– Tháng 5/1969: Chỉ vài tháng sau khi đắc cử, TT Nixon tuyên bố sẽ rút khỏi Việt Nam bằng VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH.

– Tháng 4/1970: TT Nixon rút 150,000 quân khỏi VN.

– Tháng 8/1972: Kissinger gặp Lê đức Thọ ở Paris. Người lính cuối cùng rời Việt Nam, chỉ còn Cố Vấn quân sự ở lại.

– Tháng 1/1973: TT Nixon ra lệnh cho TT Thiệu phải ký Hiệp định Paris. Kissinger viết thư cho TT Thiệu, ám chỉ là nếu TT Thiệu không ký, sẽ không ai bảo đảm tính mạng ông. (có nghĩa là dọa giết). VÀ HIỆP ĐỊNH PARIS RA ĐỜI: Cộng Sản Bắc Việt và Cộng Sản miền Nam được quyền ở lại Miền Nam một cách hợp pháp theo hình thức DA BEO, nghĩa là xôi, đậu, bộ đội Cộng Sản được phép đóng quân cạnh quân Cộng Hòa! TT NIXON (CỘNG HÒA) ĐÃ BÁN ĐỨNG VIỆT NAM CHO TẦU, LIÊN XÔ, VÀ VIỆT CỘNG. (Khi ký Hiệp Định Paris, Mỹ có hứa sẽ cho thay thế quân cụ, súng đạn, quân trang quân dụng theo nguyên tắc 1 đổi 1, nhưng rồi lờ đi, cúp xăng dầu khiến thiết giáp nằm ụ. Mỗi lần máy bay Việt Nam Cộng Hòa muốn cất cánh đều phải xin phép DAO (Defense Attaché Office = Văn phòng Biệt Phái của Bộ Quốc Phòng, cũng như một Cơ Quan viện trợ quân sự).  Nếu DAO từ chối hay lần khân là quân đội miền Nam không có yểm trợ không quân và chịu chết dưới pháo của Việt Cộng.

– THÁNG 4/1975: TỔNG THỐNG GERALD FORD (CỘNG HÒA) NGĂN CHẶN KHÔNG CHO THÁO KHOÁN HƠN 300 TRIỆU ĐÔ LA QUÂN VIỆN, KHI QUÂN ĐỘI CỘNG HÒA ĐANG THIẾU HỤT QUÂN CỤ, SÚNG ĐẠN. VÌ THẾ, VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÃ MẤT TRONG ĐAU ĐỚN. TỔNG THỐNG MỸ THEO ĐẢNG CỘNG HÒA ĐÃ BỨC TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA MỘT LẦN NỮA!

Những dữ kiện trên chứng tỏ ai là người nhiệt tình với vấn đề Việt Nam. Thật ra, Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng chỉ lo cho quyền lợi của nước Mỹ mà thôi.Việt Nam và những quốc gia nhỏ chỉ là con cờ trong tay người Mỹ, khi nào mà nhận xét thấy không còn có lợi gì cho Mỹ nữa, thì người Mỹ phủi tay ra đi, bất chấp hàng trăm lời hứa của các Tổng Thống. Do đó, đừng trông đợi người Mỹ cũng như không nên để ý đến một ông Tổng Thống đảng này, đảng nọ, mà hãy trông vào chính sức mạnh, sự đoàn kết của người Việt hải ngoại và người Việt trong nước. Có đoàn kết vững mạnh, và tiếp tay yểm trợ cho nhau, không đánh phá lẫn nhau, thì mới mong hy vọng có ngày TỰ DO, DÂN CHỦ SẼ TRỞ LẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

10/11/2016

Nguyễn Thị Thu Thảo