TRUNG QUỐC & KHỔ NHỤC KẾ (Thi Ca)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person

Đọc lịch sử như đọc truyện, xem phim mới biết ai muốn viết sao cũng được, mù mờ thật giả…Nhưng nhớ lại thì cũng thấy điểm nhấn trong truyền kỳ các nhân vật được cho là xuất chúng đều toàn là người gặp hoạ mở cẩm nang xem. chỉ cần theo chỉ dẫn của cao nhân là làm theo sẽ có cách thoát nạn.
Như Tôn Tẩn thì phải giả điên ăn cả phân mình ị , theo cẩm nang của Thầy Qủy Cốc giả điên, thế mà cũng có một bộ Tôn Tẩn binh pháp truyền lại cho hậu thế, có lẽ bộ binh pháp đó lấy giả dối mưu sâu kế bẩn làm căn bản cho hậu thế
Như Hàn Tín luồn trôn giữa chợ để an thân mà vì sự nghiệp báo thù sau này.
Như Hoàng Cái vì muốn giúp Chu Du giành thiên hạ mà giả vờ chửi mắng Chu Du để cả gia đình vơ cùng con phải bị chết chém, nhằm làm cái cớ thật khủng khiếp phải phản Chu Du về đầu quân cho Tào Tháo. Sau đó mới chiến thắng trận Xích Bích cho Chu Du chiến thắng.
Tôi không xem phim Tàu nhiều, nhưng đi qua đi lại trong nhà cứ nghe phải mà nhớ. mỗi phim mỗi lần khác, suy ra là có mà chưa hẵn có.
Thoặt nhớ lại chuyện cũ tích xưa, hai ông Vua Tàu nổi tiếng tàn ác nhất là Chu Nguyên Chương và các vua nhà Minh nối tiếp và Tần Thủy Hoàng giết người bịt miệng không gớm tay, đều chết một cách lãng nhách dưới tay của các hoạn quan hay con cháu.

Người Trung quốc đã rất mâu thuẫn trong tất cả vấn đề.
Quân tử thành tiểu nhân trong gang tấc, gái đoan trang thành điệp viên vì nước lập công, quân tử kiểu hành động cá nhân, lấy tiếng cá nhân mà bỏ qua quân kỷ quân pháp.
Họ nói muốn an dân nhưng không ngừng phát động chiến tranh mở rộng đất đai và dĩ nhiên, dân đi lính chết không bao giờ an ổn nhưng cứ nghĩ mình chết vì nước là anh hùng.

Không lạ gì Trung cộng không bao giờ tiếc hy sinh sinh mạng dân chúng, chiến thuật luôn là biển người áp đảo đối phương.
Biển người đó có chết thì cũng chết vì đại cuộc Trung hoa

Dịch Corona Vũ Hán giờ đây đã được xác định là cố ý gieo rắc, chớ không phải vô tình để con vi trùng nhân tạo này lọt ra ngoài. Nó đã được thả ra từ rất sớm và chưa ai nhận ra sau 14 ngày . Sự việc còn chưa kết thúc vì các công cụ y tế mà Tàu có nhã ý viện trợ có mang sẵn mầm dịch để phát tán ra thêm.
Trong truyện tàu có Thanh Xà Bạch Xà, chỉ vì muốn làm giàu cho anh người yêu Hứa Tiên nên đã phù phép làm dân chúng bệnh vô số rồi đúng lúc hai nàng và chàng bán thuốc cứu chữa làm ai cũng phải cám ơn….phải nợ…
Tàu đã giết dân họ, lần khổ nhục kế này là do cộng sản với Tập cận Bình mơ làm Vua cả thế giới. Tần Thủy Hoàng lép vế thua xa về những ước mơ công trình vĩ đại của Tập. Tập biết không thể sống lâu bằng cách bắt đồng tử luyện thuốc trường sinh, nên chỉ muốn sẽ ngồi ghế Chủ tịch đến khi chết thôi, khỏi ai bầu gì cả, khỏi đại hội gì cả.

Đại dịch chưa xong nhưng các cường quốc thuộc nhóm G7 đã tập họp luận tội. Có thể Tập đang suy tính đem biển người tàu ra làm lá chắn

Tàu ơi, những thứ khổ nhục kế giả điên giả chết cả dòng họ mà mi khổ luyện từ thế hệ này sang thế hệ sau thật là mắc cỡ. Thời đại này mày đi giết cả thế giới thì mày quá ngu rồi.
Mày giết dân mày, giết dân Việt hơn 4000 năm vì thuở ấy không có internet.
Lại nữa, mày gặp các dân tộc dữ dằn hơn tộc Việt đó. Họ có thể còng tay mày.

Thi Ca
06/04/20