TRÁI ĐẮNG (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

* Hình patio phía sau nhà (Q.D)

Ngày xưa trời ở trên trời
Ngày xưa em ở bên ngoài cõi tiên
Bỗng nhiên trời nổi cơn điên
Đày em xuống cạnh trái tim anh ngồi
Từ khi ngày ấy . Thôi rồi
Em thành trái đắng ngủ vùi trăm năm
Khi không anh bị trời hành
Suốt ngày nhớ riết người dưng thành ghiền
Chiều xô nắng đẩy bóng nghiêng
Đan thành từng sợi tơ mềm . Trói nhau
Hồn đang cuối ngọn gió lau
Dọn anh một chỗ gối đầu chờ em
Ngày xưa em ở cõi tiên
Bây giờ em xuống ngụ miền mộng du
Anh chưa nằm võng bao giờ
Nhưng xây xẩm mặt đung đưa cả đời
Trách anh hay trách ông trời
Có chi trong họng ngậm lời thốt ra
Em se sợi chỉ ngân hà
Cột tim anh lại để mà treo lên
Quan Dương