THƯỢNG NGHỊ SĨ JANET NGUYỄN ĐƯỢC BỔ NHIỆM THÊM VÀO ỦY BAN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person and text

May be an image of 1 person and text

May be an image of 1 person and text that says 'SENATOR JANET NGUYEN INVITES THE COMMUNITY TO OUR DISTRICT OFFICE GRAND OPENING 3 PM -5 PM MARCH 31, 2023 301 Main St, STE 212 Huntington Beach, CA 92648 RIBBON CUTTING AT PM LIGHT REFRESHMENTS PROVIDED RSVP Here: https:/bit./SD36GrandOpening SENATOR JANET NGUYEN SENATE MINORITY CAUCUS CHAIR'

SACRAMENTO, CA – Chủ Tịch Thượng Viện Tiểu Bang California đã bổ nhiệm Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Chủ Tịch Đảng Thiểu Số Thượng Viện, vào Ủy Ban Công Nghiệp Thủy Sản.
Ủy Ban Công Nghiệp Thủy Sản là ủy ban giải quyết các vấn đề đối với việc các ngành nuôi và sản xuất thủy sản, đánh cá, khuyến khích sản xuất thủy sản, tạo công ăn việc làm cho ngành thủy sản và một nền kinh tế ven biển lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng hải sản California, và thu thập những tài liệu về ngành đánh cá và nuôi thủy sản.
Địa Hạt Thượng Viện 36 bao gồm hơn 40 dặm bờ biển tuyệt đẹp trong đó có Thành Phố Dana Point là một nơi có bến cảng lớn nhất của miền Tây Hoa Kỳ và Cảng Dana Point được biết đến với hoạt động câu cá thể thao và kinh tế hải sản từ năm 1971. Với sự bổ nhiệm này của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, cử tri và doanh nghiệp nhỏ trong cộng đồng chúng ta sẽ có tiếng nói quan trọng trong Ủy Ban Thủy Sản vì các quyết định của ủy ban này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của các thành phố ven biển tại Quận Cam.
“Trong vai trò là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang của các thành phố ven bờ biển của Quận Cam, tôi rất vinh hạnh được đại diện cho các cử tri của mình và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến bờ biển của chúng ta trong vai trò mới của tôi trong Ủy Ban Nghề Nghiệp Thủy Sản,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Từ lâu tôi luôn ủng hộ việc bảo vệ bờ biển và thậm chí đã có những đạo luật thông qua nhằm ứng phó với sự việc dầu hỏa lan tràn dầu năm 2021 để bảo vệ các bãi biển và ngành công nghiệp biển của chúng ta. Với bờ biển trải dài từ Seal Beach đến San Clemente của địa hạt, tôi cam kết bảo đảm Quận Cam sẽ duy trì một nền kinh tế ven biển lành mạnh và thịnh vượng.”
Sau đây là các ủy ban Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bổ nhiệm cho Phiên Họp Lập Pháp 2023-2024:
Phó Chủ Tịch Ủy Ban Kinh Doanh, Nghề Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế: với trọng trách quyết định tất cả các dự luật liên quan đến các hoạt động và quy định kinh doanh, nghề nghiệp ngoài trừ các dự luật liên quan đến cưỡi ngựa, thức uống có chất cồn, dầu mỏ, khai thác mỏ, và các ngành lâm nghiệp.
Phó Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử và Sửa Đổi Hiến Pháp: với trọng trách quyết đinh về các dự luật liên quan đến bầu cử và sửa đổi hiến pháp, các biện pháp bỏ phiếu, Đạo Luật Cải Cách Chính Trị năm 1974 và các quan chức được bầu.
Phó Chủ Tịch Ùy Ban Y Tế: với trọng trách quyết đinh về các dự luật liên quan đến y tế công cộng, các quy định về chăm sóc sức khỏe, lạm dụng rượu và ma túy, sức khỏe tâm thần, bảo hiểm y tế công và tư và chăm sóc sức khỏe, an toàn của thực phẩm, cấp giấy phép cho cơ sở y tế, thuốc theo toa và các dịch vụ y tế khẩn cấp.
Phó Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Hiểm: với trọng trách quyết định về các dự luật liên quan đến bảo hiểm, bồi thường, bảo đảm và các thỏa thuận bảo hành.
Ủy Ban Ngân Hàng và Cơ Quan Tài Chính: với trọng trách quyết định về các dự luật liên quan đến các cơ quan tài chính và ngân hàng, cho vay và dịch vụ có bảo đảm và không có bảo đảm, và các tập đoàn.
Ủy Ban Chất Lượng Môi Trường: với trọng trách quyết định về các dự luật liên quan đến chất lượng môi trường, chất lượng không khí, chất lượng nước, biến đổi khí hậu, Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường California (CEQA), giám sát các chất thải, thuốc trừ sâu và các vật liệu nguy hiểm.
Ủy Ban Công Nghiệp Hải Sản: với trọng trách về các vấn đề đối với ngành đánh cá và nuôi thủy sản; khuyến khích sản xuất thủy sản, bảo vệ việc làm trong ngành hải sản và một nền kinh tế ven biển lành mạnh; bảo tồn, trùng tu, và nâng cao nguồn lợi thủy sản; bảo vệ người tiêu dùng thủy sản California; thu thập các dữ liệu về ngành đánh cá và nuôi thủy sản.
Ủy Ban Cơ Quan Chính Phủ : với trọng trách quyết định các dự luật liên quan đến tổ chức chính phủ tiểu bang, trò chơi công cộng, Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia, quản lý các trường hợp khẩn cấp về an toàn công cộng và ứng phó với thảm họa cũng như luật cho phép sử dụng các vùng đất do chính phủ kiểm soát.
Ủy Ban Vận Chuyển: với trọng trách xem xét các vấn đề liên quan đến chính sách giao thông vận tải, kinh phí, ngân sách và các nguồn doanh thu để tài trợ cho giao thông vận tải.
###
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đắc cử trở lại đại diện cho Địa Hạt Thượng Viện 36, bao gồm Huntington Beach, Garden Grove, Newport Beach, Westminster, San Clemente, Fountain Valley, Buena Park, Dana Point, Seal Beach, Laguna Beach, Stanton, La Palma, Rossmoor, Los Alamitos, Midway City, Cerritos, Artesia và Hawaiian Gardens. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trước đây đã từng là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Giám Sát Viên Quận Cam, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Địa Hạt 34, Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 72.