Tiếng vọng thức lay nhân bản-Uyên Nguyên

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

NGUYEN CONG THIEN 16-970_460

  Ðịa ngục, đáy vực nở hoa
                          tiếng vọng thức lay nhân bản.

UYÊN NGUYÊN, thượng tuần tháng 10, 2012
Kính tiễn chí sĩ Nguyễn Chí Thiện

tác giả ‘Hoa Ðịa Ngục’

Triệu cuộc đời khổ oan, 
Nát tan trăm ngàn mảnh 
Chắp lại mới hóa thành 
Mấy vần thơ ai oán
(Thơ Nguyễn Chí Thiện)

   UYEN NGUYEN