Tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Chí Thiện-Trần Trung Ðạo

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail


Một chứng nhân bất khuất

Trong chương sử điêu tàn

Tội ác còn chưa dứt

Nên thơ còn dở dang

 

Giọt máu nằm im lặng

Trên vết thương năm nào

Ðời lưu vong cô độc

Tâm sự cùng trăng, sao

 

Một cành hoa địa ngục

Vừa nở giữa thiên đàng

Mười ngàn đêm khổ nhục

Chợt sáng về thênh thang

 

Chuyến xe rời quá vội

Không kịp nói năng gì

Dù ngàn lời tiễn biệt

Cũng một lần ra đi.

Trần Trung Ðạo