THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ LÀM TRUNG CỘNG NỂ SỢ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ là một binh chủng riêng – gọi là Marine. Được trang bị riêng xe tăng, pháo binh, máy bay chiến đấu và những phương tiện chiến tranh hiện đại khác. Binh chủng Tổng Trừ Bị này luôn luôn ở tuyến đầu những trận đánh trong cuộc Đại Chiến Thế Giới I & II. Hoa Kỳ có 4 sư đoàn TQLC, trong đó có 3 sư đoàn hiện dịch và một sư đoàn trừ bị. Năm 2022, TQLC Mỹ  có khoảng 177,200 binh sĩ tại ngũ và khoảng 32,400 binh sĩ trừ bị. TQLC Mỹ đã đem lại cho nước Mỹ những chiến thắng vẻ vang… Chúng ta xem video dể thấy đời sống và chiến đấu của TQLC Hoa Kỳ.