THƯA MẸ CHÚNG CON ĐI (Thơ Trần Trung Đạo- Giọng ngâm: Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sáng hôm qua ôm đàn ngâm bài thơ Thưa Mẹ Chúng Con Đi. Tôi chuyển qua đen trắng một số hình Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Vương tại Boston để thấy dù trong hoàn cảnh, không gian hay thời gian nào “tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ.” (TTĐ)

Sáng hôm qua ôm đàn ngâm bài thơ Thưa Mẹ Chúng Con Đi. Tôi chuyển qua đen trắng một số hình Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Vương tại Boston để thấy dù trong hoàn cảnh, không gian hay thời gian nào “tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ.” Mời anh chị em và các cháu nghe.

Posted by Trần Trung Đạo on Thursday, April 4, 2019