THE REPUBLIC OF SOUTH VIETNAM’S FLAG AND AN AMERICAN FRIEND:FRANK SNEPP (LÁ CỜ VNCH & NGƯỜI ĐỒNG MINH HOA KỲ:FRANK SNEPP)-(Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Video về buổi lễ trao cờ của Ông Frank Snepp tặng cho VHM. Đây là một trong những video thực hiện cho dự án Lịch Sử Qua Chuyện Kể – Oral History, với mục đích là để gìn giữ những câu chuyện của Người Tỵ Nạn Việt Nam cho những thế hệ mai sau.