TẬP CẬN BÌNH CAY ĐẮNG LÊN GÂN DÂN TÀU CHỐNG MỸ… “CÓ 5 ĐIỀU KHÔNG AI ĐƯỢC XÂM PHẠM”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trung Cộng một năm rất xấu:(Hình minh họa ) Tập Cận Bình đi tới đâu đổ nát tới đó

Khẩu hiệu mà ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo từng tuyên bố chống Đảng Cộng Sản Tàu nhưng không chống 1.4 người dân Tàu càng ngày càng lan rộng càng trong dân gian người Tàu.  Đây là một chiến lược mà chúng ta không lạ gì trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, đảng Cộng Sản Việt Nam thường tuyên truyền  “Đế Quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta chứ người Mỹ là bạn của ta” .
Bắc Kinh thường trộn lẫn hai thực thể Đảng Cộng Sản Tàu với 1.4 tỉ người Tàu là một. Đi đến đâu cũng đem 1.4 tỉ người tàu ra làm mồi thế giới, ý nói là ỷ lại một thị trường vĩ đại với 1.4 người tiêu thụ. Nhưng tại nước Tàu 1.3 tỉ người dân bị 90 triệu đảng viên Cộng Sản Tàu đàn áp khốc liệt như người nô lệ.
Sau những trận đòn mà TT Trump đánh cho Bắc Kinh chóng mặt. Tập Cận Bình trấn an dân Tàu với ý đồ “KHÔNG TÁCH RỜI ĐẢNG CỘNG SẢN TÀU RA KHỎI 1.4  TỈ NGƯỜI TÀU”.
– Thật là lố bịch khi so sánh CHÍNH QUYỀN các nước dân chủ và nước Cộng Sản: Ở các nước dân chủ chính quyền đại diện cho dân thực sự vì do dân trực tiếp bầu lên. Còn đảng Cộng sản nào cũng do “đảng cử đảng viên bắt dân bầu ngươi đó” thì họ đâu được dân bầu lên mà đại diện cho dân!

Trong ngày 3/9 năm nay kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng “cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nhật Bản” và “cuộc chiến tranh chống phát xít.” Tập Cận Bình đáng ra nhắc lại việc dân Tàu chống Nhật nhưng Tập đổi giọng qua chống Mỹ như sau: những câu trong [….] là phần giải thích!

“Âm mưu của bất cứ ai [nói Mỹ] hay bất cứ lực lượng nào [nói chính quyền Trump hiện nay] bóp méo lịch sử của Đảng Cộng Sản Trung Quốc [cho Đảng CS Tàu chính là 1.4 tỉ dân Tàu] và xuyên tạc bản chất và sứ mệnh của đảng [ngoại trưởng Pompeo chủ trương đánh Đảng Cộng sản Tàu tách rời 1.4 tỉ người dân Tàu]”

“Âm mưu của bất cứ ai hay bất cứ lực lượng nào xuyên tạc và thay đổi con đường của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, phủ nhận và bôi nhọ những thành tựu to lớn của nhân dân Trung Quốc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội;” [Mỹ đang tách Đảng Cộng Sản Tàu ra khỏi 1.4 tỉ dân Tàu để họ đừng lợi dụng dân tộc tính của Hán Tộc cho mình là trung tâm của vũ trụ]

“Âm mưu của bất cứ ai hay bất cứ lực lượng nào chia rẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc và khiến họ chống đối nhau;” [khúc này nói rất rõ là chủ trương của Hoa kỳ hiện nay]

“Âm mưu của bất cứ ai hay bất cứ lực lượng nào nhằm áp đặt ý chí của họ lên Trung Quốc, thay đổi  định hướng phát triển của Trung Quốc, và cản trở nỗ lực của nhân dân Trung Quốc trong việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính họ;” [hiện nay Mỹ đang chận đứng tham vọng “made in China 2025” với nền sản xuất “chuỗi cung ứng” của Trung Cộng. Mỹ đang quyết liệt đòi nhân quyền cho Duy Ngô Nhĩ và dân chủ tại Hồng Kông]

“Âm mưu của bất cứ ai hay bất cứ lực lượng nào gây nguy hại cho cuộc sống hòa bình và quyền phát triển của nhân dân Trung Quốc, cản trở sự giao lưu và hợp tác của họ với các dân tộc khác, hoặc phá hoại sự nghiệp chính nghĩa vì hòa bình và phát triển của nhân loại.” [Ý nói Mỹ đang chận đứng “Vành Đai, Con Đường” của Trung Cộng]

https://vietquoc.org