TÀI LIỆU ANH VÀ ĐỨC NGỮ PHỔ BIẾN TRONG CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 4/8/2018 TẠI FRANKFURT

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền csvn về “đặc khu kinh tế và an ninh mạng” do các cộng đồng NVTNCS tại Frankfurt (Đức Quốc) và vùng phụ cận phối hợp tổ chức. Để dân bản xứ biết rõ sự thật mà nhà cầm quyền CSVN luôn luôn bưng bít, BTC đã đặt 1 quầy thông tin tại trung tâm thành phố. Các thắc mắc của những người quan tâm đến tình hình tại Việt Nam đều được trả lời thỏa đáng. Ngoài ra, BTC đã in các tập tài liệu bằng 2 thứ tiếng Đức và Anh ngữ do các anh chị trong cộng đồng đã bỏ công sức và thì giờ sưu tầm và dịch thuật.

Xin chuyển tới quý vị 2 tài liệu, nhờ quý vị phổ biến cho thân hữu và nhất là giới trẻ.

ANH NGỮ: INSIGHTS INTO THE CURRENT STATE OF VIETNAM

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1JOvP1GyxKs1x4kUcTIgDoyTXXQVKR5ke/preview?usp=drivesdk” title=”0_Bìa trước_englisch.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1JOvP1GyxKs1x4kUcTIgDoyTXXQVKR5ke/preview?usp=drivesdk” title=”0_Bìa trước_englisch.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1oUYTPMdGzN6GadfAtvWPKs_AtdQKNZuY/preview?usp=drivesdk” title=”1_Introduktion_englisch.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1DhM-psbx2M-ZMB7rp2CbArdQ2lObxiuy/preview?usp=drivesdk” title=”2_bài số 1_englisch.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1O7CJkzzaIBb282KWosXogT4RCgavw_yL/preview?usp=drivesdk” title=”3_bài số 2_englisch.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/15dCg6OOFWNbRzMPsbkEuzAkd6aimF71i/preview?usp=drivesdk” title=”4_bài số 3_englisch.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

ĐỨC NGỮ: VIETNAM EINE ANDERE WAHRHEIT

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1OCAmr6Z1s0CB2s_hvVLFR7Qg61nTb7qt/preview?usp=drivesdk” title=”0_Bìa trước_deutsche.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1P7ao1MYb6hBTAvIoouMJzdRuW6pY-9zU/preview?usp=drivesdk” title=”1_Introduktion_deutsche.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1hE14zWaO2h3PVY_RELxS53kp3MFmDE3x/preview?usp=drivesdk” title=”2_bài số 1_deutsche.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1sLxSZONeMh5aRTWM4_HRmjyRFoiWT1LI/preview?usp=drivesdk” title=”3_bài số 2_deutsche.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1eZ2K5L94M7QSSgPcbqi6ZzPpHfTbePWF/preview?usp=drivesdk” title=”4_bài số 3_deutsche.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]